ELDIM快速视角测试仪交货-京东方

//ELDIM快速视角测试仪交货-京东方

        我司代理的法国ELDIM公司生产的快速视角测试仪交付京东方,并已完成验收。

        帮助客户大大提升了测试效率。

2020-10-16T22:40:04+08:00